VİZYONUMUZ
Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirerek, hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik etmek; kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu ve mutlu bir toplumun teminatı olmaktır. 
MİSYONUMUZ
Elmalı Kaymakamlığı olarak, devletimizin tüm olanaklarını en iyi bir biçimde yöneterek bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla; Kamu düzenini ve anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, kamu hizmetlerini yasalara uygun, zamanında, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde insan odaklı olarak yürütmek,  kamu’dan hizmet alan ve kamu hizmeti sunan tüm kesimin memnuniyetini sağlamaktır. 


TEMEL DEĞERLER

Hukuka Uygunluk

Demokrasi

İnsan Haklarına Saygı

Toplumsal Değerlere Saygı

Güvenilirlik

Eşitlik

Çağdaşlık

Alenilik

Katılımcılık

Hızlı ve Nitelikli Hizmet

Paylaşım

Etkinlik

Verimlilik

Ulaşılabilirlik

İnsan Odaklılık

Sürekli Gelişim

Öncülük

İşbirliğine Açıklık

Uzmanlık

Hesap Verilebilirlik

Çevreye Duyarlılık